close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه

فیلم آموزش فیزیک کنکور مبحث جلسه آخر نوسان

فیلم های آموزشی

لیست جلسات

معرفی درس

[Custom_Field_Content]

معرفی استاد

[Custom_Field_Content]

[Custom_Field_Content]

صفر تا صد آموزش فیزیک کنکور – جلسه ی 49

[Custom_Field_Content]
[Custom_Field_Content]
بازديد : 523

صفر تا صد آموزش فیزیک  کنکور –  جلسه ی 49

جلسه پایانی فصل نوسان

در این جلسه با ١٠ تست بسیار مهم و یک تمرین برای شما که در منزل حل کنید در خدمتتون هستیم


مدت زمان:٢٦ دقیقه و ٥ ثانیه.
(
جلسه آخر نوسان)

در این جلسه حل ١٠ تست +١تکلیف داریم.

تست١)دامنه حرکت یک نوسانگر وزنه-فنر ٥ سانتی متر است.اگر جرم وزنه ٢٠٠ گرم و ثابت فنر ٢٠٠ n/m بتشد انرژی کل نوسانگر چند ژول است؟(سراسری تجربی ٨٧)
این تست نکته خاصی ندارد و براحتی قابل حل است.

تست٢)A دامنه و X مکان یک نوسانگر است.در لحظه ای که X=A است انرژی پتانسیل نوسانگر ٠,٣٦ ژول است.اگر X= √٣/٢A شود انرژی جنبشی نوسانگر چند ژول است؟(سراسری تجربی ٨٩)
نکته حل: وقتی نوسانگر در انتها است انرژی پتانسیل بیشینه و برابر انرژی مکانیکی می شود. با توجه به بعد داده شده متوجه می شویم نوسانگر به انتها نزدیک است و در نزدیکی انتها انرژی جنبشی ١/٤ انرژی مکانیکی است(با توجه به دایره جلسه قبل).
جواب: ٠,٠٩ ژول

تست٣)لحظه ای که انرژی پتانسیل کشسانی نوسانگر ساده, ٢٥ درصد انرژی مکانیکی آن است بزرگی مکان نوسانگر چند برابر دامنه آن است؟(سراسری تجربی ٩٣ خارج از کشور)
نکته حل: در نصف دامنه انرژی پتانسیل نصف انرژی مکانیکی است.(با توجه به دایره جلسه قبل)

تست٤) معادله انرژی پتانسیل کشسانی نوسانگری در SI بصورت (U=٠,٠٢sin(٢٥ πt است.در لحظه t=١/١٠٠ ثانیه انرژی جنبشی این نوسانگر چند ژول است؟
نکته حل)با توجه به معادله U ماکزیمم=٠,٠٢ =E سپس زمان داده شده را در فاز (πt٢٥) قرار داده و فاز را پیدا می کنیم.که π/٤ بدست می آید که می دانیم در این فاز انرژی جنبشی با انرژی پتانسیل برابر است و برابر با نصف انرژی مکانیکی است.
جواب:٠,٠١

تست٥) در لحظه ای که انرژی جنبشی نوسانگر با هماهنگ ساده, ٨ برابر انرژی پتانسیل کشسانی آن باشد اندازه فاصله نوسانگر از مبداء نوسان چه کسری از دامنه است؟
نکته حل: چون حالت خاص نیست با توجه به جدول جلسه پیش حل می کنیم K/U=(A^٢-X^٢)/X^٢
جواب :١/٣

تست٦)نوسانگری به جرم ١٠٠ گرم , روی پاره خطی به طول ٢٠ سانتی متر حرکت هماهنگ ساده انجام می دهد و در مدت ١/٤ ثانیه از مرکز نوسان به انتهای مسیر می رسد.انرژی جنبشی این نوسانگر در مرکز نوسان چند میلی ژول است؟(π^٢=١٠) (سراسری تجربی ٩٥)
نکته حل: K(max)=١/٢mV(max)^٢ = ١/٢m(Aω)^٢
جواب:٢٠ میلی ژول

تست٨)نمودار انرژی پتانسیل بر حسب مکان نوسانگر ساده ای مطابق شکل است.انرژی مکانیکی نوسانگر چند ژول است؟(سراسری ریاضی ٨٦)(در مکان رادیکال ٢ بر ٢ برابر دامنه انرژی پتانسیل الکتریکی برابر ٠,٠١٨ داده شده است)
نکته حل: با توجه به دایره جلسه پیش در بعد(مکان ) داده شده انرژی پتانسیل برابر انرژی جبشی و نصف انرژی مکانیکی است.
جواب:٠,٠٣٦

تست٩)شکل مقابل نمودار تغییرات انرژی پتانسیل کشسانی و انرژی جنبشی دستگاه وزنه-فنر است که روی سطح افقی بدون اصطکاک نوسان می کند.اگر ثابت فنر ١٠٠N/m باشد, دامنه نوسان چند سانتی متر است؟(سنجش ٨٦) (اطلاعات شکل:زمانیکه انرژی جنبشی ٠,٠٨ است انرژی پتانسیل کشسانی ٠.٢٤ است )
نکته حل: ١/٢kA^٢ = E=U+K و براحتی حل می شود.
جواب=٨ سانتی متر

تست١٠)در فاصله زمانی که فاز نوسانگر از π/٦ به ٤π/٣ رادیان برسد, چند مرتبه انرژی جنبشی و پتانسیل نوسانگر برابر می شوند؟(سنجش ٨٥)
نکته حل: انرژی جنبشی و پتانسیل در فاز π/٤ و مشتقات آن برابر می شوند.
جواب: ٣ مرتبه.

#نکته) دوره تغییرات انرژی جنبشی و پتانسیل نصف دوره تغییرات بعد,سرعت,شتاب می باشد.یعنی انرژی جنبشی و پتانسیل پس از نصف دوره دوباره تکرار می شوند.

مشق شب)در شکل زیر نوسانگر وزنه-فنر حول وضع تعادل نوسان می کند. اگر دستگاه از نقطه A به سمت وضع تعادل حرکت کند (شکل١) و در لحظه عبور از وضع تعادل, خمیری به جرم m/٢ را روی جرم m قرار دهیم دوره و دامنه نوسان دستگاه چند برابر می شود؟(این مثال بسیار مهم است و می توانید در انجمن آلاء به بحث در مورد آن بپردازید)

برچسب ها :کنکور ,فیلم های آموزشی ,فیزیک ,دکتر طلوعی ,نوسان ,

تاريخ : پنجشنبه 17 فروردين 1396 |
توضیحات فیلم
ضمیمه

همچنین ببینید

فیلم ها: 1523

سایر جلسات این دوره

تمامی حقوق متعلق به سایت گروه آموزشی آلم بوده و کپی برداری با ذکر منبع مجاز می باشد . copyright@1392-1396