close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه

فیلم آموزش فیزیک کنکور مبحث نوسانات وزن فنر

فیلم های آموزشی

لیست جلسات

معرفی درس

[Custom_Field_Content]

معرفی استاد

[Custom_Field_Content]

[Custom_Field_Content]

صفر تا صد آموزش فیزیک کنکور – جلسه ی 47

[Custom_Field_Content]
[Custom_Field_Content]
بازديد : 440

صفر تا صد آموزش فیزیک  کنکور –  جلسه ی 47

سخن استاد:با هفت تست از مباحث وزن فنر، نوسانات وزن فنر و آونگ ساده در خدمتتون هستیم که نکات تدریس شده در جلسه قبل رو پوشش میده .

مدت زمان:٢٤ دقیقه و ٥٩ ثانیه.

تست١)وزنه ٤٠٠ گرمی را به فنری با ثابت k و جرم ناچیز بسته و آن را با دامنه کم به نوسان در می آوریم.وزنه چند گرمی به وزنه قبلیی اضافه کنیم تا دوره نوسان ١,٥ برابر شود؟(سراسری تجربی ٨٩)
_با فرمولهای گفته شده و تناسب به راحتی قابل حل می باشد.جواب:٥٠٠ گرم.

تست٢)نوسانگر وزنه -فنر روی سطح افقی بدون اصطکاک , با دامنه A١ و بسامد f١ نوسان می کند.در لحظه ای که نوسانگر در بیشترین فاصله از مرکز نوسان قرار دارد, ٣/٤ جرم وزنه کنده شده و جدا می شود و جرم باقی مانده متصل به همان فنر به نوسان ادامه می دهد اگر در این حالت بسامد f٢ و دامنه A٢ باشد نسبتهای A٢ بر A١ و f٢ بر f١ کدامند؟(سراسری ریاضی ٩٣)
_اولا چون در حداکثر دامنه جرم را جدا کردیم دامنه همان قبلی باقی می ماند و A٢ بر A١ برابر ١ می شود.ثانیا توجه میکنیم که فقط با جرم باقی مانده سروکار داریم که در اینجا ١/٤ m باقی می ماند و چون بسامد با عکس جذر وزن رابطه دارد f٢ برf١ برابر ٢ می شود.

تست٣) طول آونگ ساده ای را ٣٦% کاهش می دهیم دوره تناوب آن چند درصد کاهش می یابد؟(تست ساده ای می باشد)
_
در اینجا نیز توجه می کنیم که با باقی مانده سروکار داریم یعنی ٦٤%.قبلا ١٠٠% بود حالا ٦٤% مانده با یک تناسب به ٠,٨ میرسیم که نشان میدهد ٢٠% کاهش یافته.
نکته:درصد تغییرات x = (x٢/x١-١)*١٠٠درصد تغییرات

تست٤)دوره نوسان آونگ ساده ای در یک مکان معین برابر ٢ ثانیه است و در مدت ٢,٦ دقیقه N نوسان کامل انجام می دهد.طول آونگ را چند درصد افزایش یا کاهش دهیم تا در همان مدت و در همان مکان N-١٨ نوسان کامل انجام دهد؟(سراسری ریاضی ٩٤)
_تعداد نوسانات کم شده پس دوره بیشتر شده بنابر این طول آونگ باید افزایش پیدا کند پس گزینه هایی که در آنها طول کاهش یافته حذف می شوند.
_
ابتدا N را پیدا می کنیم سپس دوره در حالت دوم را پیدا می کنیم و با تناسبی که جلسه پیش گفته شد به جواب ٦٩% افزایش می رسیم.

تست٥) معادله حرکت آونگ ساده ای کم دامنه در SI بصورت d^٢x/dt^٢+π^٢X=٠ است اگر g=π^٢=١٠ فرض شود, طول آونگ چند متر است؟(سراسری ریاضی ٨٨ خارج)(مهم)
_
طبق نکات اگر g=π^٢=١٠ خواهیم داشت T=٢√l و با توجه به معادله مفهمیم d^٢x/dt^٢+π^٢X=٠ همان a=- π^٢X است و ω محاسبه کرده و از T را بدست می آوریم و و طول آونگ ١ بدست می آید.

تست٦) بیشینه سرعت آونگ ساده ای ٠,١√٢ متر بر ثانیه و بیشینه شتاب آن ٠.٢ است طول آونگ تقریبا چند متر است؟(g=١٠) (سنجش ٨٦)
_
نکته برای حل: بیشینه شتاب بر بیشینه سرعت برابر است با ω.

تست٧)آونگی را به سقف آسانسوری آویخته ایم وقتی که آسانسور ساکن است دوره اش T است. اگر آسانسور با شتاب g/٢ رو به پایین حرکت کند دوره آن چند T می شود؟
_نکته برای حل:شتاب تند شونده رو به پایین است پس بجای g داریم g-g/٢ و دوره با جذر شتاب نسبت عکس دارد.

برچسب ها :کنکور ,فیلم های آموزشی ,فیزیک ,دکتر طلوعی ,نوسان ,

تاريخ : پنجشنبه 17 فروردين 1396 |
توضیحات فیلم
ضمیمه

همچنین ببینید

فیلم ها: 1523

سایر جلسات این دوره

تمامی حقوق متعلق به سایت گروه آموزشی آلم بوده و کپی برداری با ذکر منبع مجاز می باشد . copyright@1392-1396